Teplárna Zlín - dodávka kalového hospodářství

Zákazník: Moravské teplárny, a.s., Teplárna Zlín

Zařízení a výkon:

  • Dodávka kalového hospodářství včetně kalolisu, 540 kg/den, sušiny min. 45 % hm
  • Projekt konstrukcí pro kalové hospodářství

Uvedení do provozu: 7/2002


Zpět