Projektová dokumentace pro čistírnu odpadních vod Branjevo 

Zákazník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Rozsah:

  • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Vypracování dokumentace provedení stavby pro strojně-technologickou část (DPS)
  • Kapacita: 5000 EO

Termín předání: 05/2022


Zpět