Zpracování projektové dokumentace stavby pro projekt ČOV VLAŠIM 

Zákazník: Sweco Hydroprojekt a.s.

Rozsah:

  • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro strojně-technologickou část.
  • Kapacita: 15 160 EO

Termín předání: 11/2022


Zpět