BOHEMIAPLAN - čistírna důlních vod Březno

Zákazník: BOHEMIAPLAN, s.r.o., Plzeň

Konečný zákazník: Severočeské doly a.s.

Zařízení a výkon:

Čistírna důlních vod Březno - zkapacitnění

  • PS 04 - Filtrace, 288 m3/h

Uvedení do provozu 2/2005


Zpět