Úpravna pitné vody - Bílý Potok 

Zákazník: VHS Stavby, a.s. / Konečný uživatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zařízení a výkon: Dodávka technologie pro úpravu pitné vody o výkonu 126 m3/h

  • Agregace
  • Písková filtrace
  • Dávkování chemie
  • UV lampy
  • Akumulace

Předání do provozu 02/2019


Zpět