Rekonstrukce pískových filtrů - Synthesia, Pardubice - Semtín 

Zákazník: Synthesia, a.s., Pardubice - Semtín

Zařízení a výkon:

Rekonstrukce pískových filtrů v budově ZL5/III. Práce probíhali během provozu a účelem bylo zajištění provozu Pískové filtrace v automatickém režimu. Výkon Pískové filtrace po rekonstrukci je 5 x 75 m3/h. Jedná se o dodávku na „klíč", dle níže uvedeného rozsahu:

  • Vypracování projektové realizační dokumentace strojní části.
  • Vypracování projektové realizační dokumentace elektro části.
  • Dodání strojní a elektro části.
  • Montáž strojní a elektro části.
  • Uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Předání a převzetí tohoto projektu proběhlo 10/2017.


Zpět