Yunus Emre 2 x 145 MWe CFPP

Zákazník: Vítkovice Power Engineering a.s., Ostrava

Zařízení a výkon:

  • PS 13 – Chemická úpravna vody, 2 x 20 m3/h
  • PS 14 – Dávkování do parovodního okruhu
  • PS 15 – Úpravna přídavné chladící vody, 2 x 450 m3/h
  • PS 34 – Úprava kondenzátu, 2 x 100 m3/h

Uvedení do provozu: 11/2013


Zpět