Kalové hospodářstvíKalové hospodářství


Zpracování kalů

Udržitelná řešení společnosti VCL WATERTECH

Znečištěný kal představuje vedlejší produkt vzniklý v různých fázích úpravy odpadní vody a dále zbytkové částice vyžadující odstranění. Pro WABAG představuje zpracování kalu z odpadních vod integrální část ekonomicky optimalizovaného procesu čištění.

Nabízíme následující technologie pro ekologicky přijatelné zpracování kalu a jeho likvidaci:

  • Odvodnění kalu
  • Vyhnívání kalu (stabilizace)
  • Rozpad kalu (proces BIOZONE-AD)

Zařízení na zpracování kalu a redukci CO2

Zpracování kalu z odpadních vod významně přispívá k ochraně životního prostředí a to v důsledku toho, že vzniká méně emisí ze skládek včetně aktivních skleníkových plynů unikajících do atmosféry. V případě města s 1 milionem obyvatel udržitelná stabilizace kalů z odpadních vod znamená redukci skleníkových plynů v hodnotě ekvivalentních 70.000 t CO2.

Vybrané reference

Další informace
  • odvodňování kalů

Zpět