Pitná vodaNávrh technologie


Návrh technologie

 • proces řízení a kontroly technologie
 • konzultační činnost

Procesy a technologie

Pracujeme s řadou procesů a s následujícími technologiemi:

 • Proces aktivace kalu
 • ADOX® – zdokonalená oxidace
 • an-OPUR
 • BIODEN®
 • Biofiltrace-BIOPUR
 • Proces BIOZONE®
 • BIOZONE-AD, rozklad kalu
 • DENITROPUR®
 • ENR®-Elektrodialytické odstranění dusíku
 • Filtrace
 • FLUOPUR®
 • Proces HybridTM
 • Ionexy
 • Marapur®
 • Mikrofiltrace (MF)
 • Ultrafiltrace (UF)
 • Nanofiltrace (NF)
 • Membránový bioreaktor (MBR)
 • Membránová filtrace
 • ME-TVC-Multi efekt s tepelnou parní kompresí
 • MED-Multi efekt destilace
 • MSF-Multi stage flash
 • Multi bariérový systém
 • MVC-Mechanická komprese páry
 • Reverzní osmóza
 • Proces SBR (šaržovité po sobě jdoucí reaktory)
 • Tepelné odsolení
 • UASB-protiproudní anaerobní vyhnívání ve vločkovitém mraku

Zpět