Odpadní voda průmyslováOdpadní voda průmyslová


Čištění průmyslových odpadních vod

Průmyslové odpadní vody obsahují různé nečistoty a jejich čištění, už jenom z tohoto důvodu, představuje speciální problémy. Navíc, emisní limity pro průmyslové odpadní vody jsou stále přísnější. Uzavřené okruhy a regenerace produktu v různých výrobních procesech nabývají v průmyslových závodech stále více na důležitosti. Tato opatření představují další příspěvek k ochraně vodních eko-systémů a mají velký potenciál, pokud jde o úsporu nákladů.

VCL WATERTECH má dlouhodobou zkušenost v oblasti úpravy odpadních průmyslových vod. Z toho vyplývající expertíza je potom výhodně využita pro technickou a ekonomickou optimalizaci každého navrženého zařízení. Proces úpravy může obsahovat mechanický, biologický nebo chemicko-fyzikální procesní stupeň.

V případě biologického, anaerobního čištění odpadní vody používáme konvenční procesy a prostorově nenáročné a vysoce výkonné reaktory. Realizovali jsme velký počet velkých závodů na základě procesu UASB (anaerobní vyhnívání ve vločkovém mraku), který je v současné době nejčastěji používaným procesem na světě. V závislosti na charakteristikách odpadní vody jsou též používány i další systémy, jako např. proces aktivovaného kalu, nebo náš vysoce výkonný systém BIOPUR® pro málo znečištěnou vodu. V případě maximálních požadavků na čistotu (např. znovupoužití vody) používáme membránové procesy s ponořenými nebo externími membránami. Výhodou těchto procesů jsou značné úspory vody a prakticky nulové vypouštění odpadní vody.

Používáme následující procesy:

  • Aerobní biologický proces
  • Anaerobní biologický proces
  • Chemicko-fyzikální proces

VCL WATERTECH realizoval různé koncepty čištění odpadních vod v nejrůznějších průmyslových odvětvích včetně aerobních a anaerobních systémů pro zpracování potravin, systémy membránových bioreaktorů pro chemický průmysl a opětovné použití odpadní vody pro různá odvětví.

Vybrané reference

Zpět