Odpadní voda komunálníOdpadní voda komunální


Čištění městských odpadních vod

Odpovědný přístup k životnímu prostředí znamená ochranu existujících vodních zdrojů.
Naše řeky a jezera jsou životně důležité rezervoáry pitné vody, které jsou stále více ohrožovány faktory životního prostředí. Dostatečná ochrana může být zaručena pouze v případě, že odpadní vody jsou dostatečně dekontaminované. V dnešní době nové technologické procesy značně rozšiřují rozsah možností nabízených klasickou ochranou životního prostředí. Současné ekologické zaměření směřuje na ochranu vodních zdrojů a vícenásobné použití odpadní vody.

Čistírny postavené firmou VCL WATERTECH zajišťují, že do řek je vypouštěna pouze čistá voda. Navíc umožňujeme pomocí kombinace inovačních procesů úpravy opětovné použití odpadní vody pro průmyslové a městské účely a přispíváme takto k zachování stávajících vodních zdrojů.
VCL WATERTECH poskytuje velký rozsah optimalizovaných řešení od změkčování vody až po téměř celkové odstranění živin. Klíčové technologie zahrnují jednostupňové a dvoustupňové procesy aktivace kalu, biofiltraci (BIOPUR®), technologii pohyblivého lože (FLUOPUR®) a membránovou aktivaci.

Naše bohaté zkušenosti jsou stále doplňovány na základě intenzivních výzkumných prací. V důsledku toho jsme kromě standardních technických procesů též schopni nabídnout vysoce účinné nové postupy.

Naše odzkoušené a pokrokové procesy zahrnují mimo jiné:

  • Proces aktivace kalu – Biologické čištění odpadních vod
  • Hybrid® proces – Proces dvoustupňové aktivace kalu za účelem odstranění dusíku
  • BIOZONE® proces – Kombinovaný proces chemicko-oxidačního a biologického čištění odpadní vody
  • BIOPUR® – Biofiltrace pro čištění odpadní vody
  • FLUOPUR® – Biologické čištění odpadních vod při použití procesu čištění pomocí procesu pohyblivé vrstvy
  • SBR – Šaržovité po sobě jdoucí reaktory
  • Membránový bioreaktor (MBR) – Proces membránou aktivovaného kalu

Vybrané reference

Zpět