Pitná vodaPitná voda


Úprava pitné vody

Garantujeme vysokou kvalitu pitné vody.

Voda je životně důležitým zdrojem, nicméně pouze 3% vody na naší planetě tvoří sladké vody. Z těchto existujících rezerv lze pouze 10% využívat ekonomicky. Odhaduje se, že 1,1 miliardy lidí nemá přístup k čisté pitné vodě a nedostatek vody se již projevuje ve více jak 30 zemích. Voda je nejdůležitější životně důležitou "surovinou" 21. století. V důsledku toho je zajištění spolehlivé dodávky vody považováno za jeden z hlavních globálních cílů v příštích letech.

V dnešní době je v řadě lokalit zajištění dodávek pitné vody nemyslitelné bez použití nejnovějších technologií. Inovační technologie úpravy pitné vody a opětovného použití vody získávají na významu ve všech světových regionech.

VCL WATERTECH reagoval na tuto výzvu řadou komplexních řešení a nabízí široké spektrum chemických, fyzikálních a biologických procesů úpravy vody respektující různorodost vodních zdrojů:

  • Podzemní voda
  • Povrchová voda
  • Mořská a brakická (zasolená) voda
  • Upravená odpadní voda (opětovné použití pitné vody)

Moderní technologie VCL WATERTECH splňují nejpřísnější limity v oblasti pitné a odpadní vody a v mnoha případech je brán i zřetel na budoucí vývoj. Projektujeme a stavíme úpravny s nejvyšším standardem a přispíváme k ochraně životního prostředí a odstranění ekologických zátěží na základě realizace našeho know-how a nepřetržitých vývojových prací na našich procesech.

Vybrané reference

Další informace

  • předúprava vody
  • membránová separace
  • filtrační postupy
  • skladování a dávkování chemikálií

Zpět