Servis a údržba zařízeníServis a údržba zařízení


Provoz

Naše zkušenost je naší výhodou:

 • Služby a přínosy
 • Koncepce provozního managementu

Jak místní úřady a průmyslové závody dobře ví ze své vlastní zkušenosti, je vodní hospodářství a hospodaření s vodou velice náročný úkol. Provozní management snižuje potřebu zdrojů jak v administrativě tak lidském sektoru. Zároveň management optimálního a efektivního hospodaření s vodou, který často představuje neprozkoumanou technickou oblast, je vysoce odpovědný úkol.

Požadavky obchodního managementu stále stoupají a technologie jsou neustále zdokonalovány. Zároveň dochází k neustálému zpřísnění legislativních opatření týkajících se vodního hospodářství. Za účelem splněné těchto ekonomických, technických a právních požadavků stále větší počet místních orgánů a průmyslových závodů převádí celou řadu povinností vodního hospodářství na externí partnery (outsourcing).

Garantujeme kvalitu, optimalizaci procesu a zvýšenou účinnost.

Jako výsledek projektování a realizace nesčetných závodů a dlouhodobé zkušenosti při jejich řízení vlastní VCL WATERTECH rozsáhlé know-how a uznávané schopnosti v oblasti vodního a provozního managementu a může proto optimalizovat provoz závodu a přispět tak k jeho lepším hospodářským výsledkům.

Přebíráme kompletní odpovědnost za technický a/nebo obchodní management závodů na úpravu pitné vody a čištění odpadních vod a podporujeme Vás jako partnera po celou dobu životního cyklu.

Během každodenního provozu zákazník profituje z:

 • dlouhodobé, mezinárodní zkušenosti našich odborníků
 • rozsáhlé technologické kompetence VCL WATERTECH
 • výsledků výzkumné a vývojové činnosti

VCL WATERTECH nabízí širokou paletu individuálních modelů. Nejdůležitější současné koncepce pro efektivní managament závodu zahrnují:

 • konzultační činnost
 • O&M - provoz závodu /outsourcing
 • DBO – projekce-výstavba-provoz
 • BOOT – výstavba-vlastnictví-provoz-převod

Další informace

 • zaškolení obsluhy a personálu
 • záruční a pozáruční servis

Zpět